Välkommen till ABI Trafikskola i Överlida!

 

Välkommen till en trafikskola där varken ålder, kön eller nationalitet har någon betydelse. För oss är det oerhört viktigt att våra elever känner trygghet och har förtroende för oss. Har du någon funktionsnedsättning eller några andra särskilda behov, så tala om det för oss, så att vi kan bemöta dessa på bästa möjliga sätt. Vi kan erbjuda undervisning på svenska, engelska, persiska och urdu.